شعری برای تو ،تویی که نقطه ای آغاز منی شاید

تمام حس من از داردنیا

نشسته گوشه ای زیبای زیبا

تویی ،آری تویی احساس پاکم

همیشه در پی آن قد رعنا

خدا داند زحالم ای مسیحا

نفس را برده ای از جان من باز

رسد روزی تورا در بر بگیرم

شود ایا به پای تو بمیرم

تمام حس من از دار دنیا

شده یک بغض دلگیر و صدا دار

بیا بشکن تو بغضم را و واکن

تمام عقده های نا صوابم

خدارا شاکرم شعری به من داد

که حسم رابه تو واگو نمایم

تمام حس من از داردنیا

نشسته گوشه ای زیبای زیبا

شاعر:مدیر وبلاگ

/ 0 نظر / 13 بازدید