دلم تغییر می خواهد

دلم یک گریه ی شادانه می خواهد

دلم آواز می خواهد

دلم از ابر دلگیر است

دلم شادانه می گرید

دلم یک خواب بی تعبیر می خواهد

دلم شادی،دلم غمگین نوای بلبل مستانه می خواهد

دلم تغییر می خواهد

دلم از پشت دیوار ندامتها،پشیمانی

بدون ذره ای سرخی به روی گونه می خواهد

دلم بوی قشنگ یاس می خواهد

دلم آلاله می خواهد

دلم یک دفتر مشق ورق خورده

دلم خودکار می خواهد

دلم حالا فقط یک صفر می خواهدپ

دلم یک عشق می خواهد

که گرمایش رسد تا قلب

دلم معشوق می خواهد

دلم در یک حیات خلوت نم دار

کمی آرامش و باران

کمی هم ابر می خواهد

دلم تغییر می خواهد

دلم تغییر می خواهد

/ 0 نظر / 29 بازدید