کوچه ی مهتابی

بی تومهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

غرق در کوچه شدم ،گشتم و گشتم

تابیابم اثری از گل زیبای وجودت

همه تن چشم شدم،گشتم و گشتم

تو که از پیچ و خم کوچه گذشتی

دل من در خم آن پیچ گره خورد و نشستم

تکیه بر آن در و دیوار زدم من به نگاهی

دیدم آری که تو یک بازی و من آهوی دشتم

تو چنان باز ،پریدی  زسر شانه ی قلبم

و من امروز چونان اهوی سرگشته به دشتم

بال بگشا تو که مرغ قفس تنگ دلم بودی ،باز

بازمن بازکن این تنگی کج قفسم

/ 1 نظر / 13 بازدید
همراه رایانه

همراه رایانه مرکزی برای پاسخگویی تلفنی به مشکلات رایانه ای تلفن تماس : 9099070345 www.hamrahpc.ir